HTX Trà và Du lịch Cộng đồng Tiến Yên - Chè Tân Cương Thái Nguyên

Tập phim truyền hình thực tế Miss World 2022 tại HTX trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên

Trong cuộc thi Miss World Việt Nam 2022, các thí sinh đã có dịp tham quan, trải nghiệm làm chè Tân Cương, để từ đó các người đẹp của chúng ta có thể hiểu hơn về văn hóa và con người nơi “đệ nhất danh trà”.