HTX Trà và Du lịch Cộng đồng Tiến Yên - Chè Tân Cương Thái Nguyên

Trà sen Tây Hồ tinh hoa của Trà Tiến Yên
Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên - Đơn vị đầu tiên triển khai dịch vụ trải nghiệm về văn hóa trà
Chè Thái Nguyên - Trà Tiến Yên Đệ Nhất Danh Trà
Gửi hàng mùa dịch của HTX ,tại điểm giao dịch
Tổng kết Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam
Các thí sinh Người đẹp Xứ Trà 2013 tham gia phần thi Văn hóa Trà