HTX Trà và Du lịch Cộng đồng Tiến Yên - Chè Tân Cương Thái Nguyên

Gửi hàng mùa dịch của HTX ,tại điểm giao dịch
Tổng kết Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam
Các thí sinh Người đẹp Xứ Trà 2013 tham gia phần thi Văn hóa Trà