HTX Trà và Du lịch Cộng đồng Tiến Yên - Chè Tân Cương Thái Nguyên

HTX trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên tham gia chương trình khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên
TRÀ ƯỚP HOA tại HTX trà và du lịch cộng đồng TIẾN YÊN
Câu chuyện sản phẩm Đỉnh Thái Trà
Câu chuyện sản phẩm Trà Tiến Yên
Câu chuyện sản phẩm Đỉnh Vương Trà
Gửi hàng mùa dịch của HTX ,tại điểm giao dịch