HTX Trà và Du lịch Cộng đồng Tiến Yên - Chè Tân Cương Thái Nguyên

Câu chuyện sản phẩm Đỉnh Thái Trà
Câu chuyện sản phẩm Trà Tiến Yên
Câu chuyện sản phẩm Đỉnh Vương Trà
Ngày mới thu hoạch vườn trà sạch của HTX Trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên Tân Cương
Uống trà xanh giúp phòng bệnh tiểu đường
Nghệ thuật uống trà đạo Nhật Bản